Σας παρουσιάζουμε, σχεδόν αυτούσιο, πρόσφατο κείμενο του πρώην Αντιδήμαρχου Φιλιατών Σταύρου Κωστάρα. Το παρουσιάζουμε για να δείτε πως λειτουργούν κάποιοι Δήμαρχοι στην πατρίδα μας και πως λειτουργούν κάποιοι άλλοι. Και επίσης, σας το παρουσιάζουμε, μήπως το διαβάσει και συμμαζευτεί λίγο… ο κύριος(;) Μηνάς Ντουμάζιος!!!

Λείπουν χρήματα από το ταμείο

«Ο Δήμος Φιλιατών εκτός από τα μεγάλα χρέη που κληρονόμησε την 1-1-2011 από το κλείσιμο των ισολογισμών των ετών 2005-2010, που δεν είχαν γίνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, προέκυψαν και ελλείμματα 4.700.000 ευρώ, τα οποία είναι επιπλέον των χρεών. Είναι δηλαδή χρήματα που λείπουν από το ταμείο ή για τα οποία δεν γνωρίζει κανείς που πήγαν! Αυτά τα χρήματα πιθανόν κάποιοι να τα έχουν πάρει για να λείπουν και να μην δικαιολογούνται από τα υπάρχοντα παραστατικά! Ένα μέρος από αυτό το ποσό, 1.683.478,47 ευρώ δηλαδή, ήταν ταμειακό έλλειμμα που προέκυψε από τον οικονομικό έλεγχο περιόδου 1/1/2008 – 11/11/2009 της Οικονομικής Επιθεώρησης Ηπείρου, και το οποίο καταλογίστηκε ως απαίτηση. Για αυτό το ποσό έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη
κατά των υπευθύνων και η δικάσιμος, μετά από αναβολές, ορίστηκε τον Σεπτέμβριο».

Να διεκδικήσει τα χρήματα

«Ο Δήμος, εκτός από οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες, οφείλει να κινητοποιηθεί έγκαιρα και να ζητήσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά τη δίκη και, πρέπει ακόμη, να ορίσει κατάλληλο δικηγόρο ειδικό επί των θεμάτων αυτών, ο οποίος θα τον εκπροσωπήσει. Τα χρήματα που λείπουν είναι χρήματα των δημοτών και σε αυτούς πρέπει να επιστραφούν. Ο Δήμος σαν εκπρόσωπός τους οφείλει να προβεί σε κάθε ενέργεια και να διεκδικήσει, εκτός από την τιμωρία των υπευθύνων, και την επιστροφή όσον το δυνατόν περισσότερων από τα χρήματα που λείπουν».

Τι έκανε ο Δήμος Ιωαννίνων

«Μαθαίνω με έκπληξή μου ότι μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει ενέργειες, αν και η δίκη είναι από αναβολή και πιθανόν να μην παραστεί δικηγόρος από την πλευρά του Δήμου. Σε αντίστοιχη περίπτωση, ο Δήμος Ιωαννιτών αποφάσισε ομόφωνα να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά του πρώην ταμία και της πρώην διευθύντριας οικονομικών υπηρεσιών, για έλλειμμα 1.650.000 ευρώ. Ο δε Δήμαρχος Ιωαννιτών τόνισε ότι η παράσταση πολιτικής αγωγής πρέπει να δηλωθεί για την αποκατάσταση της υλικής και της ηθικής βλάβης που υπέστη ο Δήμος!».