Προσωρινός ανάδοχος με έκπτωση που αγγίζει το 60% για την σύνδεση της Ιόνιας Οδού με τα Τζουμέρκα! Είναι το πρώτο ουσιαστικά μεγάλο οδικό έργο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου που δημοπράτησε η Περιφέρεια Ηπείρου και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων εργοληπτικών εταιριών της χώρας.

Συνολικά κατατέθηκαν 16 προσφορές με τα ποσοστά εκπτώσεων να ξεκινούν από το 58,17 και να φτάνουν μέχρι το 30%!

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά και μετά το άνοιγμα των προσφορών προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η «Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ» καθώς έχει δώσει έκπτωση 58,17%!

Οριστικός ανάδοχος θα προκύψει μετά τις σχετικές αποφάσεις που θα λάβει η Οικονομική Επιτροπή.

Τα μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων για την εκτέλεση των έργων έχουν θετικά έχουν κι αρνητικά. Το θετικό είναι ότι τα χρήματα που περισσεύουν από τον αρχικό προυπολογισμό μπορούν να διατεθούν και να χρηματοδοτήσουν άλλα έργα. Στην προκειμένη περίπτωση τα χρήματα αυτά αγγίζουν περίπου τα 15 εκατομμύρια καθώς ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχονται στα 25!

Το αρνητικό, όπως δείχνει η εμπειρία, είναι ότι οι μεγάλες εκπτώσεις δεν εγγυώνται πάντα την απρόσκοπτη και ομαλή εκτέλεση των έργων. Συχνά οδηγούν σε καθυστερήσεις, διακοπές εργασιών και αναθεωρήσεις συμβατικών υποχρεώσεων.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ένας νέος οδικός άξονας, που θα φέρει τα Τζουμέρκα πιο κοντά στην Ιόνια μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης!

http://www.epiruspost.gr/reportaz/koinonia/47349-prosorinos-anadoxos-ionia-tzoumerka.html