Δεν θα έχεις πτυχίο, αλλά θα είναι σαν να έχεις. Γέροντας Αλέξιος.