Η Ελλαδα πανω απο  τον μεσο ορο της Ευρωπαϊκης Ενωσης

Έρευνα της Eurostat κατέδειξε ότι το 6% των Ελλήνων, μεταξύ 20 και 64 ετών, ζει σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.. Το ποσοστό αυξήθηκε, σε σχέση με το 2012 και το 2007, όταν τότε ανερχόταν στο 4,7%.

Μεσοσταθμικά, το 3,8% των πολιτών της Ε.Ε. ζει σε άλλο κράτος-μέλος σε σχέση με το κράτος ιθαγένειάς του. Το αντίστοιχο ποσοστό, προ δεκαετίας, έφταν στο 2,5%.

Υψηλά ποσοστά κατεγράφησαν στη Ρουμανία (19,7%), στη Λιθουανία (15%), στην Κροατία (14%), στην Πορτογαλία (13,9%), στη Λετονία (12,9%) και στη Βουλγαρία (12,5%).

Μεταξύ των απόφοιτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ποσοστό είναι 32,4% επί του συνόλου των πολιτών. Για την Ελλάδα, το ποσοστό αυτό είναι 31,4%.

 

http://www.eirinika.gr/article/176721/eurostat-6-ton-ellinon-zoyn-se-alles-hores-tis-ee-i-ayxisi-se-shesi-me-47-toy-2012http://www.eirinika.gr/article/176721/eurostat-6-ton-ellinon-zoyn-se-alles-hores-tis-ee-i-ayxisi-se-shesi-me-47-toy-2012