ην απόφαση της κυβέρνησης να αλλάξει το εκλογικό σύστημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση παρά τις έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν και από μεγάλο αριθμό αιρετών στην αίθουσα του ξενοδοχείου, υπογράμμισε μιλώντας στο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που φιλοξενείται στα Γιάννενα, ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Ενώ ο κ. Σκουρλέτης μιλούσε για αρκετή ώρα και άφησε το θέμα της απλής αναλογικής για το τέλος της ομιλίας του, προκειμένου να δείξει ότι το θέμα αυτό δεν είναι το μείζον στη μεταρρύθμιση που προετοιμάζει η κυβέρνηση, μόλις ξεκίνησε να μιλά για την απλή αναλογική, άκουσε τις αντιδράσεις μερίδας των αιρετών που βρίσκονταν εντός της αιθούσης αλλά και είδε τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη να αποχωρεί διαμαρτυρόμενος από το συνέδριο. «Αυτό δεν είναι αυτοδιοίκηση κύριε Υπουργέ» φώναζε ο Καχριμάνης αφήνοντας πίσω του τον Υπουργό Εσωτερικών.
O κ. Σκουρλέτης έκανε σαφές πως ένα από τα πιο ξεκάθαρα ζητήματα για την κυβέρνηση στις επερχόμενες αλλαγές του «Καλλικράτη» είναι το εκλογικό σύστημα. Θα περιλαμβάνει όπως είπε, δικλείδες ασφαλείας ώστε η μετάβαση στο νέο σύστημα να μη σημάνει αδιέξοδα στη λειτουργία των Δήμων με απώλεια της δεδηλωμένης σε κρίσιμα θέματα για ένα δημοτικό συμβούλιο. Κάλεσε την ίδια ώρα τους Δήμους να καταθέσουν προτάσεις για την αλλαγή του εκλογικού νόμου.
Στη βάση όλων αυτών:
–  Η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών αποσυνδέεται από το χρόνο διεξαγωγής των ευρωεκλογών.
– Κατηγορίες κωλυμάτων εκλογιμότητας – όπως η γενική απαγόρευση να θέσουν υποψηφιότητα όλοι όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Δημόσιο, ακόμα και ορισμένου χρόνου (λ.χ. δίμηνη, πεντάμηνη κ.λπ. σύμβαση εργασίας) – οι οποίες περιορίζουν υπέρμετρα σε σύγκριση με τον επιδιωκόμενο σκοπό το δημοκρατικό δικαίωμα συμμετοχής στα τοπικά δημόσια πράγματα, εξορθολογίζονται.
– Διευκολύνεται η συμμετοχή μικρών παρατάξεων, ομάδων πολιτών και τοπικών κινημάτων, καθώς η ανάδειξη των οργάνων των Κοινοτήτων (Συμβούλια) αποσυνδέεται από την ανάδειξη του κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου, με την έννοια ότι ένας συνδυασμός μπορεί να κατέλθει και αυτοτελώς σε μία μόνο Κοινότητα και, αντίστροφα, ένας συνδυασμός υποψηφίων για το κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο δεν απαιτείται να καταρτίζει ψηφοδέλτιο και για τις Κοινότητες.
– Εισάγεται η εκλογή με ενιαίο (όχι δηλαδή παραταξιακό) ψηφοδέλτιο των μονομελών οργάνων-εκπροσώπων των πολύ μικρών Κοινοτήτων.
– Η συγκρότηση όλων των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των Περιφερειών αντιστοιχίζεται στην αναλογική συγκρότηση των οικείων Συμβουλίων. Όπως είναι λογικό, το σύστημα της απλής αναλογικής, ως βασικός μηχανισμός εκδημοκρατισμού, διαχέεται στο σύνολο της οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ.
– Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και, δευτερευόντως, της Οικονομικής Επιτροπής, στο βαθμό που μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικά σε χαμηλότερο επίπεδο, μεταβιβάζεται στις Κοινότητες.
Η απάντηση ήλθε άμεσα από τη ΝΔ και τον αντιπρόεδρό της Κωστή Χατζηδάκη ο οποίος δεσμεύτηκε για την κατάργηση της απλής αναλογικής όταν κυβέρνηση γίνει η ΝΔ. Θα είναι μάλιστα ένα από τα πρώτα νομοσχέδια της επόμενης κυβέρνησης, όπως είπε.

Οι αλλαγές στον «Καλλικράτη»
Ιδιαίτερη αξία είχαν και όσα ανέφερε για πρώτη φορά ο Υπουργός σε σχέση με τις προωθούμενες ώριμες αλλαγές στον «Καλλικράτη». Ο Υπουργός δεν προσδιόρισε το πότε για τις αλλαγές, αφήνοντας όλους με την απορία και δεν απάντησε στο συγκεκριμένο ερώτημα που του είχαν θέσει νωρίτερα διάφοροι ομιλητές. Μίλησε απλά για μια νομοτεχνική αλλαγή που θα είναι έτοιμη ως το επόμενο έτος. Αλλαγές θα γίνουν και άλλες αλλαγές θα ακολουθήσουν. Τόσο γενική ήταν η τοποθέτηση του κ. Σκουρλέτη σε σχέση με το χρόνο των αλλαγών. Αλλαγές στις αρμοδιότητες της Τοπική Αυτοδιοίκησης και ανακατανομή αρμοδιοτήτων σε σχέση με το κράτος, στη
λειτουργία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στην εκλογή των δημοτικών συμβουλίων όσο και αλλαγές στην τεχνική βοήθεια των Δήμων.
Αναλυτικά:
– Οργανώνεται και θεσμοθετείται διαδικασία αναπροσδιορισμού της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ ΟΤΑ Α’ Βαθμού – ΟΤΑ Β’ Βαθμού – Κράτους, αλλά θα θέτει τους όρους ανάθεσης πλήρων και «καθαρών» τομέων δημόσιας πολιτικής στο προσήκον επίπεδο διοίκησης. Ο σχετικός τομέας της μεταρρύθμισης δεν θα εξαντληθεί στο επερχόμενο νομοσχέδιο, είπε ο κ. Σκουρλέτης. Θα προβλέπεται η ίδρυση ενός διαρκούς οργάνου ελέγχου της διαδικασίας αναπροσδιορισμού των αρμοδιοτήτων που θα διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε σχετική αλλαγή δεν θα γίνεται με τρόπο πρόχειρο και αποσπασματικό.
– Αντιμετωπίζεται το δύσκολο ζήτημα της τεχνικής, διοικητικής και διαχειριστικής ανεπάρκειας των Τεχνικών Υπηρεσιών πολλών από τους Δήμους της χώρας. Προωθείται η συγκρότηση Διαδημοτικών Συνδέσμων, ανά νομό, που θα «συνενώνουν» τις τεχνικές υπηρεσίες των επιμέρους Δήμων. Προωθείται η δημιουργία μιας «τεχνικής ομπρέλας» πανελλαδικής εμβέλειας, υπό την ευθύνη της ΜΟΔ
– Αλλάζει η κατηγοριοποίηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό να αμβλυνθούν οι μεταξύ τους ανισότητες και η χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ να λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και άλλα χαρακτηριστικά τους.
– Αναδομείται εκ βάθρων το πλαίσιο ελέγχου της νομιμότητας των αποφάσεων της Τ.Α., με την απόσπαση της σχετικής αρμοδιότητας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και την ανάθεσή της σε έναν νέο φορέα, τον «Ελεγκτή Νομιμότητας», υπό την εποπτεία και την Ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών.
– Οι Δημοτικές Ενότητες (προ-Καλλικρατικοί Δήμοι & Κοινότητες) διατηρούνται μόνο ως εκλογικές περιφέρειες, για να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση όλων των προ-Καλλικρατικών Δήμων στα Δημοτικά Συμβούλια
– Ο θεσμός των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (προ-Καποδιστριακοί Δήμοι & Κοινότητες) διατηρείται. Το καθεστώς τους ενοποιείται και απλοποιείται, ώστε πλέον να αντιμετωπίζονται – με εξαίρεση τις πολύ μικρές κοινότητες – ενιαία ως Κοινότητες.
–  Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων Κοινοτήτων όπου προκύπτει ανάγκη, ακόμα και σε Δήμους που δεν προήλθαν από διαδοχικές συνενώσεις, με βάση αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, ιδίως στα αστικά κέντρα (γειτονιές).
Ο Κωστής Χατζηδάκης εκ μέρους της ΝΔ αναφέρθηκε στις θέσεις του κόμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση από μέτρα περαιτέρω αποκέντρωσης του κράτους, θέσπισης της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ μέσω συγκεκριμένων φόρων και απενοχοποίηση των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σε ό,τι μπορεί να στοιχίζει λιγότερο στο κράτος.

 

Μπέγκας και Αγοραστός κατά κυβέρνησης
Αιχμηρός απέναντι τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη διοίκηση της ΚΕΔΕ εμφανίστηκε με το καλωσόρισμά του στο συνέδριο, ως φιλοξενών Δήμαρχος, ο Θωμάς Μπέγκας. Η κυβέρνηση άργησε να ορίσει το πλαίσιο των αλλαγών του «Καλλικράτη» για δύο χρόνια, κινούμενη στο ίδιο θολό τοπίο, η δε ΚΕΔΕ δεν κατέληξε σε συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων, σημείωσε ο Δήμαρχος.
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να μην είναι φιλοκυβερνητική αλλά ούτε και αντικυβερνητική» είπε και συνέχισε «οφείλει να συνεχίσει να δίνει μάχες. Το δε Υπουργείο Εσωτερικών και η κυβέρνηση έδειξαν καθυστέρηση στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και συνέχισε τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους. Επί δύο χρόνια περιμένουμε κι αυτό κρατά από φθινόπωρο σε χειμώνα και από άνοιξη καλοκαίρι. Η κυβέρνηση ξεκίνησε με μία και μοναδική θέση: την αλλαγή του εκλογικού νόμου και σήμερα δεν ξέρουμε που θέλει να το πάει».
Αιχμηρότερος από το Δήμαρχο Ιωαννιτών υπήρξε κατά της κυβερνητικής ολιγωρίας ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, Κώστας Αγοραστός.
Ο κ. Αγοραστός μιλώντας ενώπιον των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κατηγόρησε ουσιαστικά την κυβέρνηση πως κάνει προσχηματικό διάλογο και διαβούλευση για τη διαβούλευση χωρίς να έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα ένα σαφές πλαίσιο προτάσεων για την αλλαγή του «Καλλικράτη». Κατηγόρησε το Υπουργείο Εσωτερικών πως το ενδιαφέρει μόνο η αλλαγή του εκλογικού νόμου και τίποτε άλλο. «Όποιος δε θέλει να ζυμώσει, σαράντα μέρες κοσκινίζει είπε χαρακτηριστικά. «Δεν παρουσιάζετε την τελική πρόταση της κυβέρνησης. Γίνεται διάλογος για το διάλογο και διαβούλευση για τη διαβούλευση. Μόνο ιδέες παρουσιάζετε και οι ιδέες παραμένουν ιδέες. Δεν έχετε ούτε καν ακόμη την καλώς εννοούμενη φιλοδοξία να αντιμετωπίσετε τις  παθογένειες. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η αλλαγή του εκλογικού συστήματος όχι από αυτοδιοικητική οπτική αλλά είναι ηλίου φαεινότερο ότι εντάσσετε την αλλαγή του νόμου στο γενικότερο πολιτικό σχεδιασμό σας. Πώς εξηγείτε και πώς εξηγείται ότι παραβιάζετε προθεσμίες που εσείς θέτετε ως προς το χρόνο των αλλαγών; Πότε θα παρουσιάσετε την πρότασή σας; Χωρίς η κυβέρνηση να παρουσιάσει τις προτάσεις της σοβαρός διάλογος δε μπορεί να γίνει. Διάλογος χωρίς αρχιτεκτονική δε γίνεται και εμείς δε
δίνουμε νομιμοποίηση σε ένα νομοσχέδιο που θα μοιάζει με μεγάλο κουτί με ωραίο περιτύλιγμα και στο εσωτερικό του μόνο την αλλαγή του εκλογικού συστήματος» είπε.

 

Οι θέσεις της ΚΕΔΕ δια του προέδρου της
Την τελική εισήγηση στο άνοιγμα του συνεδρίου ενώπιον των Υπουργών της κυβέρνησης που έδωσαν το παρών στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που φιλοξενεί η πόλη μας, έκανε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Μιλώντας με κοινό τους Σκουρλέτη, Γεροβασίλη και Κουρουμπλή, ο κ. Πατούλης συνόψισε τις θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επαναλαμβάνοντας πράγματα που είπε και στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.
Έφτασε η ώρα να δομήσουμε το νέο μοντέλο οργάνωσης του κράτους μας, για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε άλλο χρόνο, σημείωσε ο κ. Πατούλης.
Ανέδειξε το ρόλο που οφείλει και πρέπει να παίξει η ΤΑ στη μεταρρύθμιση του κράτους και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και αφήνοντας αιχμές κατά του πολιτικού συστήματος επέμεινε στο θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου, τονίζοντας πως η απλή αναλογική δεν μπορεί να είναι μεταρρύθμιση.
«H αλλαγή του εκλογικού συστήματος δε συνιστά μεταρρύθμιση και δεν θα αποτελέσει μεταρρύθμιση ούτε στην πατρίδα μας. Αυτή είναι μια εμμονή και όχι ανάγκη» τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στην τραγωδία της Μάνδρας επεσήμανε πως «Αν δε θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους νεκρούς, αυτή η ανάγκη για ξεκάθαρους ρόλους είναι μεγάλη. Τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος έχουμε ιστορική ευθύνη για το νέο μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με φορολογική αποκέντρωση, αναβαθμισμένο ρόλο αυτοδιοίκησης, χωρικό σχεδιασμό, πρωτοβάθμια υγεία και εκπαίδευση».
Επίσης, στο θέμα του καθορισμού των αρμοδιοτήτων ο κ. Πατούλης τάχθηκε υπέρ του σαφούς διαχωρισμού. «Γιατί να εγκρίνει ο εκάστοτε Υπουργός
πόσους θα προσλάβουμε; Γιατί ο εκάστοτε Υπουργός να μας υποχρεώνει με νόμο αν και πόσο θα ανανεώσουμε συμβάσεις με εργαζομένους μας;
Αυτονόητο είναι το κεντρικό κράτος οφείλει να είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του».

 

Οι χαιρετισμοί
Ο Χρήστος Μαντάς κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Ιωαννίδης Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Νίκος Σοφιανός από το ΚΚΕ, Πέτρος Μπούγιας από το «Î Î¿Ï„άμι»Â ÎºÎ±Î¹ εκπρόσωποι των ΑΝΕΛ και της Ένωσης Κεντρώων χαιρέτισαν στο συνέδριο, ενώ παρών μιλώντας για τους πλειστηριασμούς ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου Γιάννης Λώλος έθεσε το πλαίσιο των αλλαγών που ζητά η ΤΑ για την αναθεώρηση του «Καλλικράτη» ενώ τέλος, ο πρόεδρος της ΠΟΕ ΟΤΑ Νίκος Τράκας τάχθηκε υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης των Δήμων και τόνισε πως οι 9.000 προσλήψεις στην καθαριότητα ήταν νίκη των εργαζομένων. Παρών στο συνέδριο ήταν και ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος.

http://bourxas.gr/index.php/politiki/3-politiki/214-i-apli-analogiki-anapse-ta-aimata-sto-synedrio-tis-kede