Η κατακραυγή που ξεσηκώθηκε  με τις απευθείας αναθέσεις μέσω  Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στους ημέτερους –που αποδείχθηκε ανεπαρκής στην αντιμετώπιση της φετινής κακοκαιρίας- ανάγκασαν τον Περιφερειάρχη να προχωρήσει σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου σε ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος ώστε να καταρτιστούν μητρώα ενδιαφερομένων για τη διάθεση των μηχανημάτων τους αλλά και προσωπικού στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Να κάνει δηλαδή το αυτονόητο, όπως έχει γίνει σε άλλες Περιφέρειες της χώρας!

Εμφανίστηκαν ενδιαφερόμενοι

Η πρόσκληση, που αφορά το 2017, έγινε, και στη Θεσπρωτία εμφανίστηκαν 17 ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δήλωσαν ότι διαθέτουν τα μηχανήματα που ζητήθηκαν και έδωσαν προσφορές επί των τιμών αποζημίωσης που καθόριζε η πρόσκληση.

 Εμφανίστηκαν δηλαδή αρκετοί  εργολάβοι και έτσι καταρρίφτηκε το επιχείρημα που χρησιμοποιούσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πιτούλης, ότι αναγκάζεται να αναθέτει εργασίες στους ίδιους και τους ίδιους… γιατί  δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που να διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα και να έχουν  τις  τυπικές προϋποθέσεις.

Το μητρώο δεν  λειτουργεί ακόμη!

Παρότι όμως η πρόσκληση έχει γίνει από τις αρχές Νοεμβρίου,  βρισκόμαστε στον δεύτερο μήνα του 2017  και οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν εξωτερικά μηχανήματα, το μητρώο για τη Θεσπρωτία  δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και το νέο, υποτίθεται, σύστημα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει να λειτουργεί!!!

Εντωμεταξύ, και τους τελευταίους μήνες του 2016, οι αναθέσεις στους ημέτερους συνεχίστηκαν (καθαρισμός ρέματος Κότσικας, μεταφορά φερτών στο οδικό δίκτυο Δήμου Ηγουμενίτσας κλπ) … δόθηκαν όμως και μερικές σε άλλους για να κλείσουν τα  στόματα και να φανεί  ότι «μοιράζεται  η  πίτα»…

 Ο πλήρης δηλαδή ευτελισμός κάθε έννοιας αξιοκρατίας και διαφάνειας!