Την ώρα που ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Συνέδριο επανίδρυσης της ΟΝΝΕΔ καλεί τη νεολαία να «πει ένα αποφασιστικό όχι στο λαϊκισμό, τα κομματικά προνόμια  και την κρατική χειραγώγηση» και ζητά από τους νέους ανθρώπους να «διεκδικούν ίσες ευκαιρίες και όχι πελατειακές σχέσεις» και «να απαιτούν αξιοκρατία και όχι ευνοιοκρατία»,  στη ΝΟΔΕ  Θεσπρωτίας  έχει στηθεί, μέσω της Περιφέρειας, ένας  μηχανισμός πελατειακών σχέσεων με «ημέτερους».

 Απαξιώνεται έτσι και αναιρείται η προσπάθεια του νέου αρχηγού να ανακτήσει  η Νέα Δημοκρατία την εμπιστοσύνη των πολιτών μέσα από έναν νέο πολιτικό πολιτισμό!

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ  συνεχίζει σ’ αυτό το φύλλο   τις αποκαλύψεις για αναθέσεις έργων  μέσω του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, αυτή τη φορά σε πρόσωπα που κινούνται στο στενό κύκλο του μη εκλεγμένου – υποτιθέμενου πρόεδρου της ΝΟΔΕ Θεσπρωτίας Αλκιβιάδη Λάμπρου.

Πρωταγωνιστές, ο αδελφός του  εμπειροτέχνης εργολάβος Γεώργιος Λάμπρου και ο επίσης εμπειροτέχνης εργολάβος Φώτιος Κωνσταντίνου, του οποίου η αδελφή εργάζεται στη ΝΟΔΕ και το τεχνικό γραφείο των αδελφών Λάμπρου. Ανάθεση όμως έγινε και στην εταιρεία «Κ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ κ΄ ΥΙΟΙ ΟΕ»,  μέτοχος της οποίας είναι μέλος της ΝΟΔΕ και στενός φίλος του υποτιθέμενου προέδρου της.

 

19 «έργα» με προϋπολογισμό 224.555,60 ευρώ

Η παρακάτω λίστα αφορά σε  19   «έργα» με συνολικό προϋπολογισμό 224.555,60 ευρώ    που ανατέθηκαν μέσω της  μίσθωσης  μηχανημάτων, την περίοδο από  αρχές  2014 έως και  τέλη Ιουλίου 2016, στους Γεώργιο Λάμπρου και Φώτιο Κωνσταντίνου:

1) Αριθμ. 64831/2367/18-6-2014 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και αριθμ. 20/849/25-6-2014 απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Μεταφορά μπαζών από καθαρισμούς χείμαρρων στην ΠΕ Θεσπρωτίας»- Ώρες εργασίας 212,00 – Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 10.430,40 ευρώ. (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ)

2 )Αριθμ. 23/1038/30-7-2014 απόφαση  Οικονομικής Επιτοπής Περιφέρειας Ηπείρου για απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος παράπλευρου δρόμου της Εθν. Οδού Ηγουμενίτσας- Ιωαννίνων στον Παραπόταμο», προϋπολογισμού (με ΦΠΑ)  16.000,00 ευρώ. (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ)

3) Αριθμ. 132354/4991/11-12-2014 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπτωτίας και 39/1694/15-12-2014 απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Αποκατάσταση επαρχιακού (Πλαταριά –Σκορπιώνα-Αργυρότοπος) και δευτερεύοντος εθνικού δικτύου (Βασιλικός) Δήμου Ηγουμενίτσας» – Ώρες  εργασίας 118,50 – Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ)1.800,00+1.700,00+1.600,00= 6.273,00 ευρώ.  (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ)

4) Αριθμ.13325/353/30-1-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και αριθ.4/141/6-2-2015 απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου λόγω θεομηνίας στην περιοχή Γκρίκα- Ψάκκα Δ. Σουλίου» – Ώρες εργασίας 149,00  -Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 9.212,70 ευρώ. (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ)

5) Αριθμ. 53516/2038/15-5-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και αριθμ. 12/667/19-5-2015 απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Αποκατάσταση οδού στο ΔΔ Βρυσέλλας Δήμου Φιλιατών» -  Ώρες εργασίας 348,00 – Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 19.981,35 ευρώ. (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ)

6) Αριθμ. 53527/2040/15-5-2015 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και 12/667/19-5-2015 απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στο ΔΔ Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας»- Ώρες εργασίας 227,00 -  Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 14.987,55 ευρώ. (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ)

 7) Αριθ. 126353/5316/11-12-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και αριθμ. 34/1910/14-12-2015 απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Επείγουσες επεμβάσεις  για την αποκατάσταση οδού προς Κεστρίνη» – Ώρες εργασίας 165,00 -Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 8.118,00 ευρώ. (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ)

8) Αριθμ. 44561/2261/23-5-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και 14/741/24-5-2016 (στ.Β) απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου λόγω κατολισθήσεων (Πέρδικα-Αγιά)»- Ώρες εργασίας 274,00 -  Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 17.825,00 ευρώ. (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ)

9) Αριθμ. 56699/2995/23-6-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και αριθμ.18/960/1-7-2016 (στ.Γ) απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Βελτίωση πρόσβασης επαρχιακού οδικού  δικτύου στο ΤΔ Πετουσίου Δήμου Σουλίου λόγω κατολίσθησης»- Ώρες εργασίας 384,00 – Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 24.787,60 ευρώ. (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ)

10) Αριθμ.56701/2996/23-6-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και αριθμ.18/960/1-7-2016 (στ.Δ) απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Μεταφορά μπαζών από καθαρισμούς ρεμάτων στο ΤΔ Νέας Σελεύκειας Δήμου Ηγουμενίτσας»- Ώρες εργασίας 180,00+180,00= 360,00 – Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 17.856,00 ευρώ. ( ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ –  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΚΟΛΗΣ)

11) Αριθμ. 68955/3721/28-7-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και αριθμ. 21/1211/29-7-2016 (στ.Α) απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Μεταφορά προϊόντων καθαρισμού αποστραγγιστικών τάφρων και διαφόρων άλλων υλικών από συντηρήσεις οδοποιίας»-  Ώρες εργασίας 81,00+81,00=162,00 – Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 8.035,20 ευρώ. ( ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ -  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΚΟΛΗΣ)

12) Αριθμ. 132445/4997/11-12-2014 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και αριθμ. 39/1695/15-12-2014 απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Αποκατάσταση δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου (Παραπόταμος- Νεράιδα Δήμου Ηγουμενίτσας) από φερτά υλικά λόγω θεομηνίας» – Ώρες εργασίας 110,00 – Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 6.150,00 ευρώ. (ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

13) Αριθμ. 21405/733/18-2-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και αριθμ. 5/218/19-2-2015 απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Αποκατάσταση οδοστρώματος λόγω κατολισθήσεων και καθιζήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Κοκκινιά, Μαλούνι, Παλαιοχώρι Δήμου Φιλιατών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων» – Ώρες εργασίας 80,00 –Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 4.415,70 ευρώ. (ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

14)Αριθμ. 52386/1960, 52398/1961, 52400/1962 και 52402/1963/15-5-2015 αποφάσεις Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και αριθμ. 12/654/19-5-2015 απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου από καταπτώσεις λόγω θεομηνίας, σε περιοχές των Δήμων Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών»  –  Ώρες εργασίας 71,00 – Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 4.305,00 ευρώ. (ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

15) Αριθμ. 62817/2468/10-6-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και αριθμ. 15/803/15-6-2015 απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Αποκαταστάσεις στον ΤΟΕΒ Κυπάρισσου λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων» – Ώρες εργασίας 229,00 – Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 13.517,70 ευρώ. (ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

16) Αριθμ. 92226/3815/11-9-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και αριθμ. 23/1312/14-9-2015 απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Καθαρισμό ρεμάτων και μεταφορά υλικών για επείγουσες επεμβάσεις για τον καθαρισμό ρεμάτων και μεταφορά υλικών στο ΔΔ Κορύτιανης Δήμου Ηγουμενίτσας» – Ώρες εργασίας 63,00 -Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 3.690,00  ευρώ. (ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

17) Αριθμ. 3052/103/13-1-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και αριθμ. 2/81/19-1-2016 (στ.Α) απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Αποκατάσταση βατότητας δευτερεύοντος εθνικού δικτύου Νεράιδα- Βροσύνα της ΠΕ Θεσπρωτίας λόγω καταπτώσεων» – Ώρες εργασίας 162,00 – Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 7.970,40 ευρώ. (ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

18) Αριθμ.44565/2263/23-5-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας  και  αριθμ. 14/741/24-5-2016 (στ.Γ) απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κορύτιανης, Νεράιδας, Κυπάρισσου και Παλαιοχωρίου λόγω καταπτώσεων »- Ώρες εργασίας 369,00 – Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 21.501,60 ευρώ. (ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

19) Αριθμ. 56697/2993/23-6-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας και αριθμ. 18/960/1-7-2016 (στ.Α) απόφαση ανάθεσης εργασιών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, για «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου στο Τοπικό Διαμέρισμα Παλαιοχωρίου Δήμου Φιλιατών»  – Ώρες εργασίας 160,00 -  Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ) 9.498,40 ευρώ. (ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

Παράλληλα, με την 14/742/24-5-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Κ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ κ΄ ΥΙΟΙ ΟΕ» της παροχής υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης  και διανομής  ειδών επισιτικής βοήθειας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, συνολικής δαπάνης 10.000 ευρώ με ΦΠΑ.

 

Εύλογα ερωτηματικά

Οι αναθέσεις αυτές δημιουργούν μια σειρά από εύλογα ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν:

-Πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις για φυσικές καταστροφές που συνέβησαν στις συγκεκριμένες περιοχές και  ημερομηνίες και για τις οποίες χρειάστηκε η μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης μέσω  κονδυλίων της Πολιτικής Προστασίας; Έχουν όλες οι παρεμβάσεις τον χαρακτήρα του επείγοντος;

-Γιατί οι αναθέσεις γίνονται στους συγκεκριμένους εμπειροτέχνες εργολάβους που συνδέονται με τον υποτιθέμενο πρόεδρο της ΝΟΔΕ Θεσπρωτίας; Έχει τηρηθεί κάποια διαδικασία για την επιλογή τους;

-Έχουν εκτελεστεί όλες  οι εργασίες και ποιος ελέγχει και πιστοποιεί  την εκτέλεσή τους καθώς και τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται; Υπάρχουν σχετικές μελέτες και  επιβλέποντες μηχανικοί;

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε άλλες Περιφέρειες της χώρας, όπως  στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η επιλογή των  εργολάβων γίνεται αφού πρώτα καταρτισθεί από την Πολιτική Προστασία, μέσω ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Μητρώο Εργοληπτών (εταιρειών και φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικά φαινόμενα.

 Στην πρόσκληση,  μάλιστα, αναφέρονται τόσο  οι τύποι των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν όσο και η ωριαία δαπάνη απασχόλησης του κάθε μηχανήματος.

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ   έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να σταματήσει  το καθεστώς των συστηματικών και  επιλεκτικών  απευθείας αναθέσεων. Ένα καθεστώς που χειραγωγεί συνειδήσεις, παραβιάζει την αξιοκρατία, προωθεί την ευνοιοκρατία, πλήττει τον υγιή ανταγωνισμό  και οδηγεί σε κακοδιαχείριση των δημόσιων πόρων.

Γι’ αυτό ακριβώς δημοσιοποιούμε τα στοιχεία, θέτουμε τα ερωτήματα, ζητάμε απαντήσεις από την Περιφέρεια Ηπείρου και οι πολίτες ας βγάλουν μόνοι τους τα συμπεράσματά τους!