Και τώρα οι Τούρκοι μιλούν για τη μειονότητα στη Θράκη. Μεταξύ μας, μια χαρά τους βολεύει όλους μία ένταση, έτσι για να μην κοιτάζουμε τα άλλα.