Του ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Τα ενέχυρα που χρησιμοποιούν οι ελληνικές τράπεζες  για να πάρουν χρηματοδότηση από την ΕΚΤ είναι ομόλογα του EFSF.

Εφόσον αλλάξει το καθεστώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των ελληνικών ομολόγων καθώς και ένα μέρος από τα 8 δις ευρώ των εντόκων γραμματίων που διαθέτουν.

Από τους ισολογισμούς του τριμήνου φαίνεται ότι η συνολική ωφέλεια αφορά περί τα 8 δις ευρώ που θα μεταφερθούν στην φθηνή χρηματοδότηση. Σε δεύτερο χρόνο η ΕΚΤ εκτιμάται ότι θα μειώσει το κούρεμα των εγγυήσεων που χρησιμοποιούνται για άντληση ρευστότητας από τον «Πυλώνα ΙΙ».

Η ωφέλεια εδώ δεν έχει να κάνει με το επιτόκιο δανεισμού όσο με την προμήθεια που πληρώνουν οι τράπεζες προς το Ελληνικό Δημόσιο για την χρήση των εγγυήσεων. Η προμήθεια είναι της τάξης του 1,15% επί της ονομαστικής τιμής της εγγύησης.

Όμως η ΕΚΤ κουρεύει την ονομαστική τιμή κατά 45%. Έτσι για να πάρει ρευστότητα η τράπεζα 100 ευρώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει εγγυήσεις ύψους 181,8 ευρώ και να πληρώσει: α) προμήθεια 1,15% για τα 181,8 ευρώ και β) 1,55% ετήσιο κόστος για τα 100 ευρώ που θα αντληθούν από τον ELA. Σύνολο: 3,64%.

Το waiver θα μειώσει το κόστος στο κομμάτι της προμήθειας αφού πλέον η ΕΚΤ θα μπορέσει να επαναφέρει το κούρεμα στα επίπεδα προ του Φεβρουαρίου του 2015, μεταξύ 20 – 25%.

Δυνητικά η μείωση του κουρέματος και σε άλλα ενέχυρα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες θα μπορούσε να μηδενίσει την χρήση των εγγυήσεων στον Πυλώνα ΙΙ και να περιορίσει το κόστος των προμηθειών.

Με εξαίρεση την Πειραιώς όλες οι τράπεζες έχουν αντλήσει ρευστότητα μέσω του Πυλώνα ΙΙ συνολικού ύψους 9,2 δις ευρώ με ονομαστική αξία εγγυήσεων 17,2 δις ευρώ.

Τράπεζες/Waiver

Τα ενέχυρα που χρησιμοποιούν οι ελληνικές τράπεζες  για να πάρουν χρηματοδότηση από την ΕΚΤ είναι ομόλογα του EFSF. Εφόσον αλλάξει το καθεστώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των ελληνικών ομολόγων καθώς και ένα μέρος από τα 8 δις ευρώ των εντόκων γραμματίων που διαθέτουν.

Από τους ισολογισμούς του τριμήνου φαίνεται ότι η συνολική ωφέλεια αφορά περί τα 8 δις ευρώ που θα μεταφερθούν στην φθηνή χρηματοδότηση. Σε δεύτερο χρόνο η ΕΚΤ εκτιμάται ότι θα μειώσει το κούρεμα των εγγυήσεων που χρησιμοποιούνται για άντληση ρευστότητας από τον «Πυλώνα ΙΙ».

Η ωφέλεια εδώ δεν έχει να κάνει με το επιτόκιο δανεισμό όσο με την προμήθεια που πληρώνουν οι τράπεζες προς το Ελληνικό Δημόσιο για την χρήση των εγγυήσεων. Η προμήθεια είναι της τάξης του 1,15% επί της ονομαστικής τιμής της εγγύησης. Όμως η ΕΚΤ κουρεύει την ονομαστική τιμή κατά 45%.

Έτσι για να πάρει ρευστότητα η τράπεζα 100 ευρώ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει εγγυήσεις ύψους 181,8 ευρώ και να πληρώσει: α) προμήθεια 1,15% για τα 181,8 ευρώ και β) 1,55% ετήσιο κόστος για τα 100 ευρώ που θα αντληθούν από τον ELA. Σύνολο: 3,64%.

Το waiver θα μειώσει το κόστος στο κομμάτι της προμήθειας αφού πλέον η ΕΚΤ θα μπορέσει να επαναφέρει το κούρεμα στα επίπεδα προ του Φεβρουαρίου του 2015, μεταξύ 20 – 25%. Δυνητικά η μείωση του κουρέματος και σε άλλα ενέχυρα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες θα μπορούσε να μηδενίσει την χρήση των εγγυήσεων στον Πυλώνα ΙΙ και να περιορίσει το κόστος των προμηθειών. Με εξαίρεση την Πειραιώς όλες οι τράπεζες έχουν αντλήσει ρευστότητα μέσω του Πυλώνα ΙΙ συνολικού ύψους 9,2 δις ευρώ με ονομαστική αξία εγγυήσεων 17,2 δις ευρώ. 

Τράπεζες/Waiver ΙI

Αν λοιπόν έρθει εκείνη η ώρα που Ντράγκι επαναφέρει το καθεστώς επιλεξιμότητας οι ελληνικές τράπεζες θα βρεθούν με μια δυνητική ετήσια ωφέλεια στα οργανικά τους αποτελέσματα 310 εκατ. ευρώ. Περισσότερο ωφελημένες φαίνονται οι Eurobank και Alpha bank  με 108 και 102 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Τράπεζα Πειραιώς η οποία εξόφλησε τα ομόλογα του Πυλώνα ΙΙ πριν το τέλος του α’ τριμήνου δεν θα βγει ωφελημένη. Η άσκηση έχει να κάνει περισσότερο με το αντίκτυπο της απόφασης στο από “εδώ και πέρα” καθώς τα οφέλη για την Τράπεζα Πειραιώς ήδη «τρέχουν» από το α’ τρίμηνο. 

Τι σημαίνει για τις ελληνικές τράπεζες η επαναφορά του waiver 

Τράπεζα (σε χιλ. ευρώ)AlphaEurobankΕΤΕΠειραιώςΣύνολο
Χρεόγραφα που μεταφέρονται από ΕΚΤ σε ELA2.000,01.300,03.700,01.000,08.000,0
Ετήσια Εξοικονόμηση 28,018,251,814,0112,0
Ρευστότητα από Πυλώνα II (Κόστος 1,15%)3.500,04.000,01.650,00,09.150,0
Ονομαστική αξία ενέχυρων Πυλώνα ΙΙ6.400,07.800,03.000,00,017.200,0
Ετήσια εξοικονόμηση σε μείωση  κουρέματος στο 25% 40,949,819,20,0109,9
Ετήσια εξοικονόμηση σε μείωση του Πυλώνα ΙΙ73,689,734,50,0197,8
Συνολική ετήσια εξοικονόμηση101,6107,986,314,0309,8