Παρά την  προσπάθεια του Βασίλη Γιόγιακα, να παραπλανήσει, να παραπληροφορήσει  και να αποκρύψει την αλήθεια από τη θεσπρωτική κοινή γνώμη  σχετικά με την προσφυγή που κατατέθηκε  εναντίον του στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) από τον  συνιδιοκτήτη της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ Θωμά Δήμα, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και τον διαψεύδει παταγωδώς!!!

Εισήγηση στο ΑΕΔ για να χάσει τη βουλευτική έδρα

Με  μια εισήγηση, «καταπέλτη» που κατατέθηκε και δημοσιοποιήθηκε  την Παρασκευή 5/5/2017  από τη Γραμματεία του  Ειδικού Δικαστηρίου, η Εισηγητής Αρεοπαγίτης,  κα Διονυσία Μπιτζούνη, που   συμμετέχει και η ίδια στη σύνθεση του ΑΕΔ και ορίστηκε από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και Προεδρεύουσα του ΑΕΔ κα Αγγελική Θάνου, αποφαίνεται   ότι « επειδή ο καθού (Βασίλης Γιόγιακας) δεν έχει υποβάλει σχετική δήλωση επιλογής μεταξύ βουλευτικού αξιώματος και της παραπάνω ιδιότητας του συμβεβλημένου ιατρού με τον ΕΟΠΥΥ πρέπει να γίνει δεκτό ότι εξέπεσε αυτοδικαίως του βουλευτικού αξιώματος».

Σύμβαση που δε συνάδει με το βουλευτικό αξίωμα

Πιο συγκεκριμένα η Εισηγητής αναφέρει, μεταξύ άλλων:

«Στα πλαίσια των διατάξεων αυτών, ο ΕΟΠΥΥ, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ενεργεί ως αγοραστής Υπηρεσιών Υγείας, καταρτίζοντας συμβάσεις με ιδιώτες ιατρούς, ώστε να παρέχουν εκείνοι υπηρεσίες υγείας  στους παραπάνω ασφαλισμένους, καταβάλλοντας ο ίδιος την αμοιβή τους.

Στην προκειμένη περίπτωση, στο κρίσιμο ζήτημα της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από τον καθού η αίτηση, βουλευτή του κόμματος της νέας Δημοκρατίας  της περιφέρειας Θεσπρωτίας και δη της επαγγελματικής δραστηριότητας του ιατρού, με την ειδικότητα του καρδιολόγου, έχοντας ενεργή σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν νόμιμα και υπάρχουν στον φάκελο που σχηματίστηκε για την υπόθεση αυτή προκύπτουν τα ακόλουθα:

Η προαναφερθείσα δραστηριότητα του  καθού, ως ελεύθερου επαγγελματία- ιδιώτη ιατρού, ο οποίος διατηρεί ενεργή σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, εμπίπτει στην έννοια της επιχείρησης, με τη μορφή της ατομικής, όπως αναφέρθηκε στην παραπάνω νομική σκέψη, στα έργα της οποίας εντάσσεται η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

 Μέσω δε της σύμβασης αυτής, ο καθού παρέχει υπηρεσίες στον τελευταίο Οργανισμό, ο οποίος καταβάλλει την αμοιβή του. Συνακόλουθα, ο καθού, εμπίπτει στις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του Συντάγματος, για το ασυμβίβαστο των βουλευτών, διότι η συναφθείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, κατά την έννοια των προαναφερθεισών διατάξεων, αποτελεί σύμβαση οικονομικής συναλλαγής με ν.π.δ.δ., όπως είναι ο ΕΟΠΥΥ, με σκοπό την αποκομιδή κέρδους, η οποία πράγματι εξασφαλίζει σε αυτόν οικονομικά ωφελήματα, πέραν της βουλευτικής αποζημίωσης και δε συνάδει με το βουλευτικό αξίωμα, αφού θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των κοινοβουλευτικών θεσμών».

Πλήττει συνολικά το κύρος της Βουλής

Αντικρούοντας,  μάλιστα, με ισχυρά νομικά επιχειρήματα,  τους ισχυρισμούς του Β. Γιόγιακα,  αναφέρει  χαρακτηριστικά:

«Ο ισχυρισμός του καθού ότι, ναι μεν υπάρχει σύμβαση μεταξύ ιατρού και ΕΟΠΥΥ ο οποίος αποτελεί ν.π.δ.δ. (άρθρο 17 παρ. 1 του ν.3918/2011), αλλά οι παρεχόμενες δυνάμει της σύμβασης αυτής ιατρικές υπηρεσίες, παρέχονται προς τους ασφαλισμένους και όχι προς τον ΕΟΠΥΥ και επομένως, η παροχή  ιατρικών υπηρεσιών δυνάμει της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ δεν αποτελεί παροχή υπηρεσιών «προς το Δημόσιο» και, άρα, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 57 παρ.1 περ. α΄ του Συντάγματος, είναι αβάσιμος, διότι το γεγονός ότι η παροχή υπηρεσιών ωφελεί και τους ασφαλισμένους, δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχέση αυτού με το Δημόσιο του οποίου, όπως προελέχθη, καλύπτει ελλείψεις παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Διαφορετικά, ποιος ο λόγος να συμβληθεί  ο εν λόγω  καθού με τον ΕΟΠΥΥ;

Ο έτερος ισχυρισμός του καθού ότι η ιδιότητα του ιδιοκτήτη επιχείρησης (ιατρείου), η οποία παρέχει ιατρικές υπηρεσίες δυνάμει σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, δεν εμπίπτει στο ασυμβίβαστο της διάταξης του άρθρου 57 παρ.1 περ. α΄ του Συντάγματος, διότι δεν καταλαμβάνεται από τη ratio της διάταξης, καθόσον δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης εκ μέρους του βουλευτή, ούτε κλονίζει την ανεξαρτησία του ως βουλευτή… είναι επίσης αβάσιμος.

Και τούτο διότι πέραν του ότι δεν απαιτείται η ύπαρξη ειδικής διαδικασίας  ως προϋπόθεση υπαγωγής των σχετικών συμβάσεων στο άρθρο 57 παρ.1 του Συντάγματος, το τυχόν πλεονέκτημα δεν προκύπτει μόνον κατά τη σύναψη της σύμβασης, αλλά και κατά την εκτέλεσή της.

Το γεγονός ότι μπορούν και άλλοι, εκτός από αυτόν, να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο ΕΟΠΥΥ να εκτελεί τη σύμβαση που έχει με αυτόν κατά προνομιακό τρόπο σε σχέση με τις άλλες συμβάσεις.

Καταλαμβάνεται επομένως από το σκοπό της διάταξης η οποιαδήποτε οικονομική εξάρτηση του βουλευτή από το Δημόσιο καθόσον δημιουργεί αμφιβολίες για την ακεραιότητά του, και πλήττει συνολικά το κύρος της Βουλής».

Εκλιπαρούσε για αναβολή

Η υπόθεση εκδικάστηκε την Τετάρτη 10 Μαΐου αλλά ο Β. Γιόγιακας ζήτησε ο ίδιος, εκλιπαρώντας κυριολεκτικά  τους Δικαστές,  αναβολή λόγω απουσίας του δικηγόρου του στο εξωτερικό.

Το ΑΕΔ όρισε ως δικάσιμο την πλησιέστερη ημερομηνία 27/9/2017,  δηλώνοντας ότι δεν θα  υπάρξει άλλη αναβολή. Μετά την ακροαματική διαδικασία, το  ΑΕΔ θα συνέλθει εντός 10 ημερών σε διάσκεψη όπου οι 11 Δικαστές που το απαρτίζουν θα ψηφίσουν υπέρ ή κατά της παραπάνω εισήγησης.

 Έγκριτοι νομικοί κύκλοι δηλώνουν ότι ο υπό αμφισβήτηση, πλέον, βουλευτής της ΝΔ βρίσκεται σε δεινή νομική θέση.

 Η συγκεκριμένη εισήγηση είναι απόλυτα τεκμηριωμένη, το ΑΕΔ δεν έλαβε καθόλου υπόψη  το υπηρεσιακό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που ο ίδιος εμφάνιζε ως αποδεικτικό στοιχείο  στα τοπικά μέσα ενημέρωσης   και επιπλέον, στη συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου  οι Δικαστές  ακολουθούν  την άποψη του εισηγητή.

Σημειώνεται ότι δικηγόρος του Β. Γιόγιακα είναι ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σπύρος Φλογαίτης ενώ δικηγόροι του  Θωμά  Δήμα είναι ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Φίλιππος Σπυρόπουλος και ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο ΑΠΘ  και ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος.

Υπενθυμίζεται ότι η «περίπτωση Γιόγιακα» αποκαλύφθηκε μετά τη δημοσιοποίηση της «υπόθεσης Γεροβασίλη», για την οποία η ΝΔ, την 31.12.2016, είχε εκδώσει την παρακάτω ανακοίνωση:

Η ανακοίνωση της ΝΔ για την Όλγα Γεροβασίλη

«Βαρύτατα εκτεθειμένη η κυρία Γεροβασίλη- Οφείλει να παραιτηθεί

 από βουλευτής»

«Η κυρία Γεροβασίλη την τριετία 2012 – 2015, όπως η ίδια παραδέχεται, ήταν ταυτοχρόνως βουλευτής και μέτοχος της εταιρίας “Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ – Ο. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ο.Ε.”. 

Εταιρεία που παρείχε υπηρεσίες στον ιατρικό τομέα και είχε ως πελάτη της το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα τον ΕΟΠΥΥ και το δημόσιο νοσοκομείο της Άρτας. Υπενθυμίζουμε ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι βουλευτής στο νομό της Άρτας.

Η κυρία Γεροβασίλη γνωρίζει ότι η ιδιότητα του μετόχου σε εταιρία η οποία έχει συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί ασυμβίβαστο με την βουλευτική ιδιότητα όπως προβλέπει με σαφή τρόπο το Σύνταγμα.

Επομένως είναι βαρύτατα εκτεθειμένη. 

Οφείλει να αναζητήσει κάποια ίχνη ευθιξίας, να ζητήσει μια συγνώμη από τον ελληνικό λαό και να παραιτηθεί από την βουλευτική ιδιότητα. 

Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να το κάνει γιατί είναι απολύτως εθισμένη στο ψέμα και την εξαπάτηση του ελληνικού λαού που ήταν η αποστολή που υπηρέτησε ως Κυβερνητική Εκπρόσωπος όλο αυτό το διάστημα.

Δεν πρέπει, όμως, να ελπίζει ότι αυτή η προκλητική και αντισυνταγματική συμπεριφορά θα περάσει χωρίς επιπτώσεις». 

 Έχει  ο Γιόγιακας κάποια ίχνη ευθιξίας;

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ από την αρχή έχει τονίσει ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση το νομικό ζήτημα είναι σημαντικό αλλά όχι το κυρίαρχο.

Κυρίαρχο είναι το πολιτικό και το  ηθικό  ζήτημα, αν μπορούμε ακόμη να μιλούμε για ηθική στην πολιτική.

 Ο Β. Γιόγιακας είναι βαρύτατα εκτεθειμένος.

Το ερώτημα που τίθεται είναι  πολύ συγκεκριμένο:

Μετά την εισήγηση-πολιτικό ράπισμα,  που κατατέθηκε εναντίον του  στο ΑΕΔ και η οποία αποτελεί στην ουσία προκαταρκτική απόφαση  και την παραπάνω ανακοίνωση της ΝΔ, ο Β. Γιόγιακας  έχει  «αναζητήσει   κάποια ίχνη ευθιξίας, για να ζητήσει μια συγνώμη από το θεσπρωτικό λαό και να παραιτηθεί από τη βουλευτική ιδιότητα»;

Δεν το ζητούμε εμείς, το ίδιο το κόμμα της ΝΔ, στην οποία φιλοξενείται,  του το ζητάει…

Δεν έχουμε την παραμικρή υποψία ότι θα το κάνει, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει ούτε ίχνη  ευθιξίας και μόνιμη επιδίωξή του είναι να «γαντζώνεται» στις καρέκλες εξουσίας…

«Δεν πρέπει όμως, να ελπίζει ότι αυτή η προκλητική και αντισυνταγματική συμπεριφορά του θα περάσει χωρίς επιπτώσεις»!!!