Στις 15 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο «Olive Challenge», τον πρώτο εξειδικευμένο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στον τομέα του ελαιολάδου, που διοργανώνει η Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου «Φίλαιος».

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις που σχετίζονται με το ελαιόλαδο και την ελιά σε οποιοδήποτε επίπεδο: της ελαιοκαλλιέργειας, της ελαιοποίησης, της τυποποίησης, της προώθησης, της διακίνησης, της διανομής, των εξαγωγών, της προστασίας του περιβάλλοντος, της στρατηγικής μάρκετινγκ, των υλικών συσκευασίας, των τεχνολογικών βελτιώσεων, των νέων χρήσεων προϊόντων, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη φάση της αλυσίδας, με την προϋπόθεση ότι η ιδέα τους είναι καινοτόμος και μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση των προϊόντων ή γενικότερα του ελαιοκομικού τομέα.

Ενδεικτικά θέματα:

 • Η χρήση νέων τεχνολογιών στον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα
 • Η χρήση νέων υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον
 • Η ενσωμάτωση πράσινων τεχνολογιών
 • Η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις διαδικασίες καλλιέργειας, ελαιοποίησης, τυποποίησης και διακίνησης των ελαιοκομικών προϊόντων
 • Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε μία ή περισσότερες φάσεις της διαδικασίας παραγωγής και εμπορίας των ελαιοκομικών προϊόντων
 • Τα συστήματα ολικής διαχείρισης αποβλήτων
 • Τα συστήματα αξιοποίησης των αποβλήτων
 • Μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου φορτίων
 • Η εισαγωγή λογισμικού ευέλικτου και φιλικού προς το χρήστη
 • Η διαδικασία παραγωγής καινοτόμων τελικών προϊόντων για το ράφι

Αφού γίνει μια πρώτη αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από εμπειρογνώμονες και εξειδικευμένους επιστήμονες, που διασφαλίζουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του διαγωνισμού, οι επιλεγμένες ομάδες θα περάσουν από συνέντευξη και θα ακολουθήσει η προετοιμασία τους για την συμμετοχή στην τελική φάση του «Olive Challenge».

Olive_Startup-2_Protagon

Μετά από την τελική αξιολόγηση, οι νικητές θα συμμετάσχουν σε ένα εξάμηνο «πρόγραμμα επώασης» των επιχειρηματικών ομάδων (incubation). Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και υποστήριξης από τους μέντορες του θεσμού, με στόχο την ανάπτυξη των προϊόντων τους και την εξέλιξη της επιχειρηματικής ιδέας τους.

Στην εκπαίδευση συνεισφέρουν με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους η «Φίλαιος», τα μέλη και οι συνεργάτες της, καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες από όλο το φάσμα της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλύπτοντας κυρίως τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Η αγορά των ελαιοκομικών προϊόντων
 • Ηγεσία
 • Βιωσιμότητα
 • Βασικές αρχές Νομικών Θεμάτων και Λογιστικής
 • Επικοινωνία και Μάρκετινγκ
 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία
 • Δημιουργία Επιχειρηματικού Πλάνου
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων (pitching) για προσέλκυση επενδυτών, και
 • Κάθε άλλη ενότητα σχετική και χρήσιμη για τις προτάσεις που θα επιλεγούν.

Στο στάδιο της υποστήριξης, η «Φίλαιος» προσφέρει επιχειρηματική καθοδήγηση και mentoring των συμμετεχόντων, ειδικά σε θέματα που σχετίζονται με τεχνικά θέματα της αγοράς του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, των διαδικασιών ελαιοκαλλιέργειας, παραγωγής, τυποποίησης και διάθεσης των προϊόντων της ελιάς. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους δίνοντας λύσεις σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς και αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες επιτυχίας του εγχειρήματός τους.

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές δράσεις του εγχειρήματος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρηματικών ομάδων, η δικτύωση με σημαντικούς stakeholders και επιχειρήσεις του χώρου της αγροδιατροφής, του ελαιολάδου, της startup κοινότητας, της ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνικής οικονομίας και κατά συνέπεια η δημιουργία του ανθρώπινου οικοσυστήματος, το οποίο θα στηρίζει και θα αναπτύσσει την πρωτοβουλία.

Η διάδραση των συμμετεχόντων με άλλες επιχειρήσεις, φορείς και επαγγελματίες της πραγματικής αγοράς (με B2B event, study visits κλπ.) θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των ιδεών/ προτάσεων, όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου να συνάδουν με τις απαιτήσεις της αγοράς, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην εξασφάλιση πιθανών πελατών για τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναπτύσσουν. Αντίστοιχα, η σύνδεση με ερευνητικούς φορείς ενισχύει την υιοθέτηση σύγχρονων ερευνητικών αποτελεσμάτων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των λύσεων που ετοιμάζουν οι υφιστάμενες ή μελλοντικές startup.

Στο τελικό στάδιο παρέχεται ενημέρωση για τους τρόπους με τους οποίους οι startup μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση (access to finance), και υποστήριξη για να σχεδιάσουν μια σωστή επενδυτική και αναπτυξιακή στρατηγική.

Η «Φίλαιος» και ο ΣΕΒΙΤΕΛ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) ιδρύθηκε το 1992 όταν τροποποιήθηκε το καταστατικό του προκατόχου του φορέα «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελαιολάδου», που είχε δημιουργηθεί το 1964 εκπροσωπώντας κυρίως τις εξαγωγικές ελαιουργικές επιχειρήσεις.

Δημιούργημα στην ουσία του ΣΕΒΙΤΕΛ, η Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου «Φίλαιος» είναι ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1998 για να τιμήσει το ιερό δέντρο της ελιάς και τα προϊόντα του, αλλά και να συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελαιοκομικού τομέα. Μέλη της «Φίλαιος» είναι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ελαιολάδου, επιστημονικά, παραγωγικά, εμπορικά, ή που απλά χρησιμοποιούν ελαιόλαδο. Σε κάθε περίπτωση είναι άνθρωποι που αγαπούν το ελαιόλαδο και όλα τα προϊόντα της ελιάς και στόχος τους είναι η ανάδειξη του ελληνικού ελαιολάδου, της ελιάς και των άλλων προϊόντων της, σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, η αναγνώριση της διατροφικής τους αξίας και της συμβολής τους στην υγιεινή διατροφή, καθώς και η προβολή του ιστορικού, πολιτιστικού και γαστρονομικού τους χαρακτήρα.

Το ελαιόλαδο, το «υγρό χρυσάφι» όπως το περιέγραψε ο Όμηρος, έχει χαρακτηρισθεί εθνικό προϊόν και η παραγωγή του απασχολεί 600.000 περίπου οικογένειες. Η Ελλάδα είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα, με βάση τον όγκο της παραγωγής, ενώ η καλλιέργεια εκτείνεται σε όλη σχεδόν την ελληνική επικράτεια.

Η ελληνική επιτραπέζια ελιά κατέχει επίσης, σημαντική θέση στην παγκόσμια αγορά. Όλα τα προϊόντα της ελιάς προσδίδουν μια δυναμική προοπτική για την δημιουργία υπεραξίας από την ανάπτυξη μιας «ενδιάμεσης» καινοτόμου οικονομίας. Η δημιουργία σύγχρονων λύσεων, καινοτόμων μεθόδων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στα στάδια της καλλιέργειας, της παραγωγής, της τυποποίησης και της προβολής, διακίνησης, διάθεσης και εξαγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων, αλλά και των υπηρεσιών που αναπτύσσονται γύρω απ’ αυτά, θα στηρίξουν την ανάπτυξη της οικονομίας του τομέα.

Η πατροπαράδοτη σχέση των Ελλήνων με το δέντρο της ελιάς και η παγκόσμια αναγνώριση της υψηλής ποιοτικής αξίας των προϊόντων της, φανερώνουν τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες του ελαιοπαραγωγικού τομέα, οι οποίες είναι σκόπιμο – σήμερα περισσότερο από ποτέ – να εξερευνηθούν επιστημονικά και επενδυτικά.

Info

«Olive Challenge», 1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα http://www.olivechallenge.org
Τηλεφωνική υποστήριξη (μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου): 210-3238315, κυρία Ισμήνη Τζέγκα.

Αναδημοσίευση από www.protagon.gr (27 Ιανουαρίου 2018).